Valoraciones de fincas, Compra-Venta, Alquileres, Administración de patrimonios, Asesoramiento a comunidades de propietarios, Gestiones y asesoramiento immobiliario, SegurosEls nostres serveisCercar ImmoblesContacteOn pot trobar-nos
Gestió  

Valoracions de finques
Compra-Venda
Lloguers
Administració de patrimonis
Assessorament a comunitats de propietaris
Gestions i assessorament immobiliari
Assegurances

Valoracions de finques
Aquest apartat inclou tot tipus de valoracions, demanades pel Ministeri Fiscal, advocats i particulars.
Peritacions judicials
Taxacions per Registres Mercantils
Valoracions per herències o separacions
Valoració del patrimoni familiar

Compra-venda
Assessorament des de el primer dia fins a l’acompanyament a la firma notarial.
Arres i contractes privats.
Fiscalitat motivada per la transacció.

Permutes
Davant la reducció de circulació de diners en les operacions immobiliàries per falta de crèdits, s’estan gestionant operacions d’intercanvi o permuta en el que la transacció de diners és mínima.

Lloguers
Trobar a l’arrendatari o arrendador, minimitzant el risc i formalització contracte.
Control de fiances, avals e inventari dels bens mobles.

Administració de patrimonis
Seguiment cobrament de rendes.
Liquidacions detallades als propietaris.
Control consums i tributs de la finca.

Assessorament a comunitats de propietaris
Constitució Comunitat Propietaris tant d’obra constituïda com d’obra nova.
Informació en tot moment de la Llei de la Propietat Horitzontal vigent.

Gestions i assessorament immobiliari
Tramitació de tot tipus de documents relacionats amb el mon immobiliari.
Gestions davant els organismes oficials corresponents.
Gestió d’obres, control de tota la documentació i contacte constant amb els professionals de l’obra.

Assegurances
Col·laborador de “Mutua de Propietarios” entitat especialitzada en assegurances d’immobles amb productes específics tant per propietaris com per llogaters, també fem assegurances per Comunitats de Propietaris


   Xipell Gestió, S.L. * Tel. 93 727 12 00 * Contacte * Nota legal * Política de cookies * Nif: B61020772 * by anunzia
   Valoracions de finques * Compra-Venda * Lloguers * Administració de patrimonis * Assessorament a comunitats de propietaris * Gestions i assessorament immobiliari * Assegurances